Leveringsvoorwaarden

Voorwaarden City Foto Digitaal Eindhoven B.V.
 
1. Identiteit
City Foto Digitaal Eindhoven B.V.
Stratumsedijk 3
5611 NA EINDHOVEN
Eindhoven@mijncityfoto.nl
040-2121202
Inschrijving Kamer van Koophandel: 17141309
BTW nummer: NL8107.22.914.B01
 
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke op afstand tot stand gekomen levering van City Foto Digitaal Eindhoven B.V. aan consument.
2.2 City Foto Digitaal Eindhoven B.V. is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Fotovakhandel. Voor leveringen van City Foto Digitaal Eindhoven B.V. aan consument en bedrijven in onze fysieke winkel gelden de leveringsvoorwaarden van de Stichting Nederlandse Fotovakhandel. Zie http://www.snf-apeldoorn.nl., deze voorwaarden liggen ook ter inzage in de winkel.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en prijsveranderingen.
3.2 Genoemde prijzen van ons aanbod zijn inclusief BTW, exclusief verzending.
 
4. Aansprakelijkheid
4.1 City Foto Digitaal Eindhoven B.V. is jegens de consument niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van City Foto Digitaal Eindhoven B.V.
4.2 Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfsschade/stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten.
4.3 In elk geval zal het bedrag van de schadevergoeding niet meer bedragen dan het factuurbedrag van de geleverde zaken.
 
5. Betaling
5.1 Leveringen aan consument die via internet worden besteld dienen vooraf via IDEAL te worden betaald.
5.2  In geval van wanbetaling van de klant heeft City Foto Digitaal Eindhoven B.V.  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  
6. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van City Foto Digitaal Eindhoven B.V. totdat de verschuldigde factuurbedragen volledig zijn voldaan.
 
7.  Privacy-policy
Eventueel door City Foto Digitaal Eindhoven B.V. vergaarde persoonlijke gegevens worden niet door City Foto Digitaal Eindhoven B.V. aan derden doorgegeven en/of verkocht tenzij deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Indien gewenst kunnen uw gegevens verwijderd, gewijzigd en ingezien worden.
 
8.  Klachten
8.1 Klachten kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt  worden op Eindhoven@mijncityfoto.nl t.a.v. afdeling service.
8.2 Klachten over de uitvoering van de levering moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij City Foto Digitaal Eindhoven B.V., nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
8.3 Bij City Foto Digitaal Eindhoven B.V. ingediende klachten worden zo mogelijk direct beantwoord maar maximaal binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. 
 
9. Levertijd
9.1 Bij elk product staat vermeld of dit voorradig is in het magazijn van City Foto Digitaal Eindhoven B.V.  Bij bestellingen voor 16.00 uur wordt uw bestelling dezelfde werkdag verzonden en zal uw aankoop doorgaans de volgende werkdag bij u worden aangeboden.
9.2 Als het product niet voorradig is zal City Foto Digitaal Eindhoven B.V., indien de consument dit wenst, de consument op de hoogte houden van de levertijd. Hierbij is City Foto Digitaal Eindhoven B.V. afhankelijk van de informatieverstrekking van de betreffende leveranciers/importeurs.
9.3 Indien de bezorging  vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, kan de consument de koop onmiddelijk ongedaan maken.
 
10.  Producten
Wij leveren al onze producten compleet in originele verpakking incl. gebruiksaanwijzing en Nederlandse garantie mits anders staat vermeld. Het is mogelijk dat een verpakking verbroken is als een gedeelte van een product besteld is. Voorbeeld hiervan is een spiegelreflexcamerabody die zonder standaardlens besteld wordt. Het artikel wat niet besteld is zal dan ontbreken in de verpakking.
 
11.  Verzenden
11.1 Binnen Nederland. Wij verzenden via een pakketdienst na ontvangst betaling via IDEAL.
11.2 Naar België. Wij verzenden via een pakketdienst na vooruitbetaling.
11.3  Wij verzenden al onze pakketten met handtekening voor ontvangst. City Foto Digitaal Eindhoven B.V. is verantwoordelijk voor de zending naar de consument. Na de handtekening voor ontvangst ligt de verantwoording bij de consument en kan City Foto Digitaal Eindhoven B.V. niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade.
11.4  De verzendkosten worden bij de bestelling getoond.
 
12. Garantie
12.1 City Foto Digitaal Eindhoven B.V. levert alle nieuwe artikelen met minimaal 2 jaar fabrieksgarantie, op gebruikte apparatuur leveren wij 6 maanden garantie. Uitgesloten zijn verbruiksartikelen zoals inkt, papier, chemie etc.
12.2 Garantie geldt niet in het geval het gebrek is te wijten aan onzorgvuldig gebruik en/of verzorging en indien er wijzigingen in of aan het produkt zijn aangebracht die de werking kunnen beinvloeden.
12.3 Defecten veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals forcering, val- / vochtschade, vervuiling en ondeugdelijk gebruik vallen buiten deze garantie.
12.4 Indien het defect, veroorzaakt door materiaal-/en of fabricagefouten, zich voordoet binnen een week na aankoop dan zal City Foto Digitaal Eindhoven B.V. het artikel omruilen, mits het artikel voorradig en leverbaar is. In alle andere gevallen van defecten binnen de garantietermijn zal City Foto Digitaal Eindhoven B.V. de reparatie kosteloos laten verrichten.
12.5 Indien na controle blijkt dat er onterecht garantie geclaimd is worden de onderzoeks-/ en verzendkosten doorberekend aan de klant.
12.6 Bij een defect dient  u het artikel inclusief aankoopbon en garantiebewijs aan te bieden bij City Foto Digitaal Eindhoven B.V.
12.7 De portokosten bij garantiereparaties zijn voor de verzender. De retourverzending naar de klant binnen de Benelux zijn voor rekening van City Foto Digitaal Eindhoven B.V.
12.8  Indien de reparatie niet onder garantie valt, en de consument kiest voor bezorging thuis, dan zal deze reparatie onder rembours bezorgd worden.
 
13.  Retour (afkoelingsperiode)
13.1 Ontbinding van de aankoop kan binnen 14 dagen  zonder opgave van redenen. Het artikel en de verpakking dient compleet, ongebruikt, niet geregistreerd en onbeschadigd te zijn. De consument mag binnen deze periode het product retour zenden waarbij alleen de portokosten voor rekening van de consument zijn.
13.2  City Foto Digitaal Eindhoven B.V. zal binnen 7 werkdagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het aankoopbedrag terugbetalen.
 
14. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

Vraag & antwoord Service:

Neem contact op met onze klantenservice